Územné konanie

Naše kompletné služby v územnom konaní

 • zabezpečenie územnoplánovacej informácie

 • overenie priebehu podzemných vedení

 • prerokovanie investičného zámeru na magistráte, mestskej časti, obci

 • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy a iných subjektov

 • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektmi

 • zistenie a návrh účastníkov územného konania

 • podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní

 • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia

 • potvrdenie právoplatnosti vydaného územného rozhodnutia

 • pravidelná komunikácia s Vami počas celého procesu

Ostatné služby

 • Kolaudačné konanie a k tomu potrebné dokumenty

 • Búracie práce a k tomu potrebné dokumenty

 • Stavebný dozor na novostavby / rekonštrukcie rodinných domov

 • Hypotekárne úvery, financovanie úverov – spolupracujeme s najlepšími odborníkmi na financovanie

 • Poistenie nehnuteľností


Projekty rodinných domov

Projekt na mieru presne podľa vašich predstáv a požiadaviek podľa najnovších platných noriem, ktoré Vám zaručia ekologické a hlavne ekonomické bývanie. Individuálne riešenie s osobným prístupom architekta za výbornú cenu.

Ak nájdete taký hotový projekt, ktorý vám vyhovuje, odporúčame vám toto riešenie - šteríte tak čas aj peniaze. V niektorých prípadoch však je lepšie si dať vypracovať individuálny projekt rodinného domu na mieru. Za približne 3-5% ceny stavby dostanete jedinečný projekt, ktorý vyťaží maximum z vášho pozemku a bude mať pre vás ideálne riešenie vnútornej dispozície.

Viac info na www.rodinny-dom.eu

Našim cieľom je Vaše stavebné povolenie!

Nestrácajte čas po úradoch!